4. Jihomoravská Military Skupina

Úvod

Hlavní nabídka

­
AntiFacebook
Nesouhlasíme s pouľívání této sluľby, proto nám neposílejte pozvánky  ani jiné info v oblasti této sluľby.
 Naše skupina vznikla spojením tří týmu, které společně již nějakou dodu cvičí. Preferujeme akce v otevřeném terénu, ale cvičíme i boj v zastavěné oblasti. Pro tuto činnost jsme si vyvinuli vlastní mutaci pravidel, jsou však velmi podobná oficiálním military pravidlům. Zbraně máme téměř všichni semiautomatické a mechanické poháněné oxidem uhličitým. Zaměřujeme se na činnost za nepřátelskou linii a na zpravodajskou a diverzní činnost. Tento úkol není lehký a tak většinu výcviků věnujeme cvičení různých taktických postupů a souhře jednotlivých členů a potažmo i skupin.

 Od sezóny 2011 probíhá pět našich vlastních misí, které jsou součásti jednoho scénáře. Mise jsou různé od Výsadku a budování předsunutých pozic v týlu nepřítele, až po hlavní útok na hlavní nepřátelské síly. Některé vycházejí s akcí, které jsme pořádali už dříve, jen jsou doplněny o scénář, tak aby dohromady tvořily jeden příběh. Akce jsou pořádány tak aby jsme se všechny týmy prostřídali a všichni si tak vyzkouší jak dané problémy zvládají.


 Příběh pro sezónu 2011 - 2012:

 Teroristická militantní skupina B.H.O.S.E. (Bolševické Hnutí Odporu za Svobodnou Evropu) obsadila rozlehlou oblast a pokračuje ve zbrojení a upevňování pozic. Malá skupina spojeneckých sil RANGERS je určena k infiltraci. Pomocí letounu jsou vysazeni za hranicemi nepřátel na okupovaném území. Po spojení rozesetých členů musí zabezpečit shozené zásoby, prozkoumat terén, nalézt vhodné místo pro základní tábor a transportovat tam zásoby.
 Zhruba po měsíci je situace velmi vážná, spojeneckým silám se nedaří zabránit B.H.O.S.E. v zabírání stále většího území. Snaží se alespoň co nejpodrobněji monitorovat pozice a činnost nepřítele. Avšak jeden z průzkumných letounů letky IKARUS byl sestřelen a zřítil se na nepřátelské území. Z druhého letounu byla vysazena dvoučlenná skupina, jako záchrana. Dále je informována skupina spojeneckých sil RANGERS již operující v týlu nepřítele a je vyslána na pomoc. Tyto skupiny se pokusí zachránit přeživší a stáhnout se do předsunutého tábora vybudovaného na nepřátelském území.
 Po dalším měsíci bojů je zřejmé, že má-li se situace zlepšit je potřeba dopravit na frontovou linii co nejvíce jednotek a zásob. Nepřítel tento tah, ale očekává a tak na strategicky výhodném místě započal s budováním artilérie. Tím kontrolují široké okolí. Malá skupina spojeneckých sil RANGERS operující v týlu nepřítele musí tuto pozici obsadit a artilerie zničit. Vzhledem k nedostatku munice po dlouhých bojích musí tato skupina obsadit muniční sklad nepřítele. Pomoci této munice je třeba obsadit strategický bod a udržet jej do příjezdu motorizované jednotky, která bude moci přijet po zlikvidování obsluhy či celé artilerie.
 Po dalším necelém měsíci, začínají být B.H.O.S.E. zoufalí a tak se uchylují k zoufalým řešením. Po delších bojích jsou teroristé na ústupu, avšak podařilo se jim zajmout pár rukojmích z řad civilistů (mezi nimiž jsou i členové rodin některých spojeneckýh vojáků) a jejich pomocí se drží na pozicích. Skupina spojeneckých sil RANGERS operující za liniemi nepřátel má za úkol zajistit tyto rukojmí, ale je právě na průzkumné misi a je rozdělena. Tyto dvě dílčí skupiny se musí spojit a vybudovat opěrný bod ze kterého pak provedou útok s cílem zajistit rukojmí a dopravit je k evakuačnímu bodu, kde je vyzvedne vrtulník.
 Další dva měsíce uběhly a B.H.O.S.E. je na hromadném ústupu. Stahují se do poslední bašty, kde se plánují postavit na odpor a dále operovat z této pozice. Tento bod je silně opevněn, ale je třeba jej dobít a to rychlím úderem ze strany odkud není očekáván. Tímto úkolem je pověřena skupina spojeneckých sil RANGERS, která už delší dobu operuje za liniemi nepřátel. Útok je třeba koordinovat s hlavní útočnou skupinou. Tento bod se ovšem skládá z více menších opěrných bodů a tak je třeba zajmout všechny tyto body naráz. Jinak se může nepřítel znovu pokusit o další útok.

Optimalizováno pro rozlizlišení
1024x768 a vyšší

Počet přístupů:
© 2023 Povered by GuCZ.net, Designed by Gucky