4. Jihomoravská Military Skupina

Military pravidla

Hlavní nabídka

­
AntiFacebook
Nesouhlasíme s pouľívání této sluľby, proto nám neposílejte pozvánky  ani jiné info v oblasti této sluľby.
 Tyto herní pravidla jsou navrhnuty, aby se co nejvíce podobaly skutečnému boji v terénu. Hlavní rozdíl oproti klasickým pravidlům je v tom že zásah platí jen do těla a do hlavy. Zásahy končetin muže vyléčit medik, z toho vyplívá, že každý tým má zdravotníka (medika). Zásah do helmy znamená šokovou pauzu 20 vteřin (hráč se nesmí hýbat – může zalehnout a tím se krýt, ovšem jen na místě a nemluví ani neukazuje) při více zásazích se pauza počítá od posledního zásahu. Zraněný hráč nestřílí, nemluví ani neukazuje, je zraněn a v šoku, může pouze přivolat medika (zdravotníka). Zraněný může být jakkoliv eskortován zdravým hráčem (odtáhnout, odnést …), ale zraněný nesmí nijak pomáhat. Po 15 minutách bez ošetření nastává smrt. Ošetření se provádí přiložením krycího obvazu (fášku nebo obinadla) na místo zranění, tak aby překryl barvu, obvaz nesmí spadnout. Zraněný může odejít na mrtvoliště i před uběhnutím 15 minut od zásahu, záleží na jeho rozhodnutí. "Mrtvola" nemluví ani neukazuje - je mrtvá, nasadí si výstražnou vestu nebo jiný výrazný hadr (bílí nebo oranžový) a chová se podle pravidel probíhající akce (odejde na mrtvoliště nebo na jiné určené místo). Zásah do zbraně vyřazuje pouze zbraň na dobu 15 minut. Po této době a po očištění od barvy se zbraň považuje za opravenou (při zásahu do láhve na zbrani je to bráno jako zásah zbraně, při zásahu láhve na těle je to bráno jako zásah to této části těla). Z této zbraně se dá odebrat munice a pohonné médium. Hráč může použít záložní zbraň, nebo si ji půjčit od spoluhráče i od raněného (raněný nijak nepomáhá při předávání zbraně).

 Hráči mohou používat zásobníky do 50 ran - simuluje se tak reálné přebíjení - jen jeden člen týmu na každých pět dalších může mít klasicky paintballový zásobník na 100-200 ran. Kulomet musí obsahovat pažbu a dvounožku. Hráč s touto zbraní simuluje kulometčíka a funguje jako podpůrná nebo krycí palba. Hráči mezi sebou můžou munici sdílet a předávat si ji, jen kulomet může používat munici určenou přímo pro něj – čili nesdílí ji s normálními puškami a pistolemi a obráceně. Nesdílí se munice s protivníky.

 Komunikace probíhá hlavně po PMR s tím, že kanál 7 je nouzový (bez CTCSS, při použití jiných pásem např. CB se dodržují tam stanovené nouzové kanály (u CB kanál 9 nebo 19). Kanál 8 je vyhrazen pro pořadatele, pokud není na daném pásmu využíván jako nouzový.

 Dbá se na kooperaci, disciplínu a taktiku, každý tým má svého velitele, kulometčíka, ženistu, medika a případně i snipera. Scénáře her by měli odpovídat reálným situacím a měli by se odehrávat na odpovídajícím terénu. Hráči mohou používat dýmovnice, paintballové granáty a miny a samozřejmě různou neranivou pyrotechniku jako simulaci granátů. Hráči jsou povinní poslouchat rozkazy svých velitelů a jejich zástupců. Při větších hrách s účastí různých teamů platí, že každý hráč je povinen poslouchat rozkazy i velitelů z jiných teamů, pokud není jeho velitel přítomen. Nejvyšší šarže na místě prostě velí. Velitelé teamů podléhají štábu zvolenému pro danou akci.

Shrnutí:

1) Hraje se v reálném prostředí, reálné situace (záchrana rukojmí, dobývání pozic atd..).

2) Vyřazení hráče probíhá jedním zásahem do těla nebo hlavy nebo třemi zásahy do helmy.

3) Při zásahu končetiny hráč se hráč nesmí pohybovat, střílet, mluvit či jinak sdělovat jakékoliv informace, může pouze volat medika (zdravotníka). Zraněný může být jakkoliv eskortován zdravým hráčem (odtáhnout, odnést …), ale zraněný nesmí nijak pomáhat. Po 15 minutách bez ošetření nastává smrt.

4) Při zásahu do helmy nastává 20 vteřinová šoková pauza, při které se hráč nesmí pohybovat, střílet, mluvit či jinak sdělovat jakékoliv informace, při více zásazích se pauza počítá od posledního zásahu.

5) Zásah do zbraně vyřazuje pouze zbraň na dobu 15 minut. Po této době a po očištění od barvy se zbraň považuje za opravenou (při zásahu do láhve na zbrani je to bráno jako zásah zbraně, při zásahu láhve na těle je to bráno jako zásah to této části těla).

6) Není zakázáno střílet do jakékoliv části člověka z jakékoliv vzdálenosti jakékoliv množství munice.

7) Při vyřazení ze hry si hráč nasadí výstražnou vestu, nebo jiný výrazný hadr (bílí nebo oranžový) a chová se podle pravidel probíhající akce (odejde na mrtvoliště nebo na jiné určené místo).

8) Zásah do zbraně vyřazuje pouze zbraň, z této se dá odebrat munice a pohonné médium.

9) Hráči mohou používat dýmovnice, paintballové granáty a miny a jakoukoliv neranivou pyrotechniku, pokud prostředí nebo pořadatel akce nerozhodne jinak.

10) Hráči mohou používat malé zásobníky do 50 ran, pouze jeden člen týmu na každých pět dalších může mít klasicky paintballový zásobník na 100-200 ran.

11) Komunikace využívá nouzových kanálu určených pro dané pásmo (PMR kanál 7, CB kanál 9 / 19). Kanál 8 – pokud není na daném pásmu nouzovým, je vyhrazen pro pořadatele akce.

12) Členové týmu by měli poslouchat rozkazy velitele, neuposlechnutí se většinou trestá (stop na jednu či více her).


Optimalizováno pro rozlizlišení
1024x768 a vyšší

Počet přístupů:
© 2023 Povered by GuCZ.net, Designed by Gucky